Kalite Yönetimi Modülü

Kalite ve doküman yönetimi yazılımı, organizasyonun tüm süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi , çalışan ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, organizasyonun tüm faaliyetlerinin planlanması, iş süreçlerinin denetlenmesi ve tüm süreçlerde kullanılan dökümanlarda standardizasyonun sağlanması amacı ile geliştirilmiştir.

İş süreçlerinde kullanılan tüm formlar ve bu formlara ait revizyonlar ilgili yöneticiler tarafından değerlendirilip kullanıma sunulur. Kullanıcılar ilgili formlara ait son revizyona erişebilirler. Bu sayede organizasyonda kullanılan tüm doküman ve formlarda güncellik ve standart sağlanmış olur.

Dökümanlar birimlerle ilişkilendirilerek hangi dökümanın hangi birimlerde kullanılacağı belirlenebilmektedir.

Yazılım Word, Excel, pdf, html ve tüm imaj biçimlerinde dökümanları desteklemektedir. Kullanıcılar Kalite Yönetimi ile ilgili tüm talimatlara (GYS, cihaz çalıştırma, birim çalışma vb.) ve boş şekilde doldurulmaya müsait tüm formlara (düzeltici ve önleyici işlem formları, doküman değişikliği talep formu, yıllık eğitim programı vb.), tüm planlara, diğer kalite planlarına, kalite el kitabına, organizasyon şemalarına, proseslere ve prosedürlere yetkileri dahilinde erişebilmektedir.

Yazılım  içerisinde tüm dokümanlar, yetkili kullanıcılar tarafından düzenlenebilmekte ve değiştirilebilmektedir.

Revizyon istekleri, kullanıcılar tarafından KYS sorumlusuna iletilebilmekte aynı şekilde sistem üzerinden cevabı yazılarak termin tarihi verilebilmektedir. Ayrıca termin tarihi geçen bildirimler kullanıcı ve KYS sorumlusuna uyarı ile gösterilmektedir.

Dökümanlarda yapılan revizyonlar her doküman için revizyon numaraları ile ayrı ayrı saklanmakta gerektiğinde KYS tarafından görüntülenip değerlendirilebilmektedir.

Dökümanlarda yapılan revizyonlar kullanıcılara yayın olarak duyurulabilmekte tüm  kullanıcıların değişikliklerden haberdar olması sağlanabilmektedir.

Sistemden E-mail aracılığı ile tüm kullanıcılara bildirim mailleri atılabilmektedir. Mailler tüm kullanıcılara toplu ve ya tek tek atılabilmekte ve maillere dosya eklenebilmektedir.

Organizasyon hedefleri belirlenebilmekte, hedeflerle ilgili süreçler belirlenip istenilen zamanlarda hedefler değerlendirilebilmektedir. Hedefler süreçler ve ilgili oldukları departmanlarla ilişkilendirilebilmektedir.

Organizasyon için faaliyet planları tanımlanabilmekte ve tanımlanan planlar için ekipler oluşturulabilmektedir. Ayrıca planların uygulanması için yapılan veya yapılacak olan çalışmalar belirlenebilmektedir.

Organizasyonun faaliyetleri için çalışma takımları oluşturulabilmekte ve takım üyeleri belirlenebilmektedir.

Kullanıcılar KYS Sistemi kullanarak önerilerde bulunabilmektedirler. Kurum yöneticileri bu önerileri değerlendirebilmekte ve içeriğe göre öneriyi puanlayabilmektedirler. Kabul edilen ve kabul edilmeyen önerilerin kullanıcı bazında istatistiği alınabilmektedir.

Organizasyon süreçleri ile ilgili çalışanlara veya müşterilere yönelik anketler tanımlanabilmekte ve bu anketler istenilen dönemlerde yayınlanabilmektedir. Müşterilere düzenlenen anketler manuel olarak sisteme girilebilmekte ve sistem tarafından değerlendirilmesi sağlanabilmektedir.

Tamamlanan grafiksel olarak değerlendirilebilmekte ve grafik ve puan lama  detayları şeklinde çıktılar alınabilmektedir. Anketler soru bazlı veya bütün olarak grafiğe dökülebilmektedir.

Organizasyonun iş süreçleri ayrı ayrı tanımlanabilmekte ve birbirleriyle ilişkilendirilebilmektedir. Süreç tanımlamaları yetkili kullanıcılar tarafından oluşturulabilmekte ve revize edilebilmektedir. Süreç tanımlamaları, ilgili ekranlarda yer alan süreç adım şekilleri sürükle bırak şeklinde kullanılarak oluşturulabilmekte ve süreçlerin her bir adımı detaylanabilmektedir.

Kurumun organizasyon yapısı belirlenebilmekte  ve bu yapı şematik olarak izlenebilmektedir. Departmanlar ve unvanlar tanımlanabilmekte ve birbirleriyle olan ilişkileri izlenebilmektedir. Organizasyon yetkili kullanıcılar tarafından belirlenebilmekte ve değiştirilebilmektedir. İstenildiğinde bu şemanın uygun formatta çıktısı alınabilmektedir.

Detaylı bilgi ve Demo için İletişim Bölümünden Mesaj yazabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir